„Bürger-Solaranlage” (baterie słoneczne obywatelskie), co to znaczy?

Rozróżnia się dwa rodzaje baterii słonecznych:

-         Termiczne baterie słoneczne podgrzeją wodę. Do tego jest potrzebny tylko niewielki obszar baterii za stosunkowo niewielkie pieniądze. Można je bez problemu instalować na dachu domu jednorodzinnego.

-         Fotovoltaiczne baterie słoneczne wytwarzają prąd. Są rentowne tylko wtedy, jeżeli obszar baterii przekracza pewien limit. W związku z tym pojedynczych osób często nie stać na takie baterie słoneczne, ponieważ ich fundusze nie pozwalają przekroczyć limitu rentowności.

Ten problem rentowności baterii fotovoltaicznych spowodował, ze powstał pomysł „obywatelskich baterii słonecznych

Stwarza się wspólnotę według prawa cywilnego. Pojedyncze osoby wykupują udział tego stowarzyszenia, każda osoba według własnych możliwościach finansowych. Z tych pieniędzy buduje się baterie słoneczne, często na dachach szkol lub budynków publicznych.

Stowarzyszenie „Solarverein Berlin e.V” do tej pory patronował i popierał budowę czterech baterii słonecznych w Berlinie i trzech baterii w Brandenburgii.

Jeden z tych projektów wygląda następująco:

Maksymalna moc baterii słonecznych: 30 kWp

Ilość prądu wytworzona w ciągu roku (wg oczekiwań) ca. 25.500 – 30.000 kWh

Oczekiwany zysk: ca. 14.500 do 17.200 Ero

Uruchomienie baterii: 06.12.2004

Właściciel: Wspólnota według prawa cywilnego „Obywatelskie baterie słoneczne Nr 3 Berlin” (Bürger Solar Berlin 3 gbR)

Kapitał wspólnoty: 80.000 Euro, składający się z udziałów 46 członków wspólnoty, minimalna wartość udziałów: 500 Euro, jedna osoba może maksymalnie nabyć udziały o łącznej kwocie 10.000 Euro

Finansowanie: 80.000 Euro  udziały członków wspólnoty, 60.000 Euro kredyt banku ochrony środowiska w Nueremberdze

Zalety kredytu z punktu widzenia członków wspólnoty: Koszty podzielą się na mniejszą liczbę członków wspólnoty, wyższe zyski i lepsza rentowność

Zalety kredytu z punktu widzenia stowarzyszenia „Solarverein Berlin”: W krótszym czasie można zbudować więcej obywatelskich baterii słonecznych. Udział energii odnawialnej w ilości prądu wytwarzanego w Berlinie rośnie szybciej.

Lokalizacja baterii słonecznych: Dach centrum szkoły średniej informatyki technicznej, elektroniki przemysłowej i zarządzania energii w Berlin-Spandau

Najemca dachu: Administracja do spraw Młodzieży, Oświaty i Kultury w Berlinie

Rentowność baterii słonecznych w Niemczech umożliwia

„Ustawa o Energii Odnawialnej” (Erneuerbare-Energien-Gesetz)

Ustawę tę można przeczytać w swej obowiązującej wersji w dzienniku ustaw roku 2004, Część I Nr 40, który został opublikowany 31.Lipca 2004r. Uzasadnienie można znaleźć w Bundesdrucksache (Monitor Parlamentu Niemieckiego) Nr 15/2864, 15. Kadencja, Strona 20 do 55)

Pierwsza wersja ustawy o energii odnawialnej została uchylona przez Bundestag w dniu 25.02.2000 i obowiązywała od 1. Kwietnia 2000.

Ustawa ta od tego momentu wspiera wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych:

Energia wodna, Siła wiatru, biomasa, energia geotermiczna, thermia słoneczna, prądy termiczne słońca, ciepło w głębi ziemi, gaz z kopalń i photovolatik).

Najważniejszym elementem Ustawy o Energii Odnawialnej jest to, że zobowiązuje ona właścicieli sieci energetycznych do preferowania odnawialnych źródeł energii. Pewna cena minimalna tego prądu jest gwarantowana przez Ustawę o Energii Odnawialnej. Cena ta jest korzystna dla właścicieli elektrowni korzystających z energii odnawialnej np. wiatraków. Cena ta zależy od rodzaju energii (prąd z elektrowni  wodnej np. ma inną cenę niż energia z wiatraku), od wielkości elektrowni i w przypadku wiatraków od lokalizacji tego wiatraku.

Cena, którą właściciele sieci energetycznych muszą zapłacić właścicielom elektrowni jest ustawo gwarantowana przez maksymalnie 20 lat. W ten sposób Ustawa o Energii Odnawialnej zapewni rentowność inwestowania w sektorze Energii Odnawialnej i przyczyni się do boomu przede wszystkim w powstawaniu wiatraków.

Ustawa o Energii Odnawialnej zastąpiła Ustawę o Dostarczeniu Prądu do sieci energetycznej, która obowiązywała od 1991 roku. Ustawa ta w latach 90-tych umożliwiła masową produkcję prądu przez wiatraki. W tej ustawie o Dostarczeniu Prądu jest również podana cena gwarantowana prądu z baterii słonecznych. Cena ta została podwyższona w tej chwili, co ma umożliwić przełom energii elektrycznej produkowanej ze światła słonecznego. Koszty wspierania tego źródła energii są rozkładane na wszystkich odbiorców prądu w Niemczech.

Najważniejszymi ukierunkowaniami Ustawy o Energii Odnawialnej są:

·        Długotrwałe, (nieszkodliwe dla przyszłych pokoleń) ukierunkowania rozwoju dostawy energii, uwzględniające ochronę klimatu, natury i środowiska

·        Minimalizowanie kosztów energetycznych z punktu widzenia gospodarki narodowej miedzy innymi poprzez uwzględnienie długofalowych efektów zewnętrznych

·        Ochrona środowiska

·        Pomoc w uniknięciu konfliktów o surowce kopalne

·        Wspieranie rozwoju technicznego przede wszystkim w dziedzinie produkcji prądu ze źródeł odnawialnych

Celem ustawy jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji prądu do nie mniej niż 12,5% w roku 2010 i do poziomu 20% najpóźniej do roku 2020.

Ustawa o Energii Odnawialnej ureguluje cenę prądu z rożnych źródeł odnawialnych w paragrafach 6 do 11.

Cena gwarantowana właścicieli instalacji obowiązuje przez 20 lat.

Oczekuje się spadku kosztów budowy elektrowni słonecznych w nadchodzących latach.

Z tego powodu ustawa przewiduje, że cena prądu produkowanego przez baterie słoneczne będzie mniejsza, jeżeli elektrownia będzie budowana dopiero w latach przyszłych (spadek o 5% rocznie).

To oznacza, ze instalacja budowana w roku 2004, przez 20 lat otrzyma większe wpływy za prąd od odbiorców niż instalacje budowane później.

 

Przykład za sumę, którą odbiorcy prądu musza zapłacić za prąd produkowany przez instalację budowana w roku 2004:

Instalacja budowana na nie zabudowanej działce: 45,7 Centów/kWh

Instalacja o mocy do 30 kWp budowana na dachu budynku: 57,4 Centów/kWh (kWp=kiloWatowpeak=maksymalna moc)

Instalacja o mocy od 30 kWp do 100 kWp) budowana na dachu budynku

Instalacja o mocy powyżej 100 kWp) budowana na dachu budynku: 43,4 Centów

Instalacja montowana na fasadzie o mocy do 30 kWp: 62,4 Centów /kWh

Dodatkowe uregulowania zawarte w Ustawie o Energii Odnawialnej:

Koszty podłączenia instalacji do sieci elektrycznej ponosi właściciel instalacji

Koszty rozbudowania sieci elektrycznej ponosi właściciel sieci. Koszty te mogą być wliczone w cenę użytkowania sieci

Różnice kosztów dostosowania sieci energetycznej do potrzeb Energii Odnawialnej zostaną wyrównane ustawowo w skali całego kraju.

Obowiązuje zakaz podwójnej sprzedaży: Prąd ze Źródeł Odnawialnych, Gaz Kopalny i gaz z odpadków organicznych nie może stanowić dodatkowych dochodów oprócz wynagrodzenia na podstawie Ustawy o Energii Odnawialnej.

W celu uniknięcia problemów Ministerstwo ds. Ochrony Środowiska, Natury i Bezpieczeństwo Reaktorów BMU może decydować o stworzenia organu rozstrzygającego spór.

Raport ewaluacyjny:

Po raz pierwszy w dniu 31.12.2007 a potem co 4 lata niemieckie Ministerstwo ds. Ochrony Środowiska (BMU) sporządza raport ewaluacyjny dokumentujący stan wypuszczenia na rynek instalacjach do produkcji prądu z energii odnawialnej i z gazu kopalnego oraz o zmianach kosztów produkcji prądu w takich instalacjach.

W tych raportach istnieje również możliwość proponowania zmian stawek degresyjnych według postępów technologicznych i rynkowych.

Przepisy przejściowe regulują pozostałe sytuacje i wynagrodzenia w przypadku instalacji budowanych przed i po wejściu w życie Ustawy o Energii Odnawialnej.

Tlumaczyl: Martin Schnellinger

Pytania i uwagi prosimy kierować pod adres E-mail: Martin.Schnellinger@nuclearfree.de

 

Übersetzt von Martin Schnellinger

zurück zur Startseite